Home / Genel Haberler / Şube Olağan Genel Kurulu Hakkında

Şube Olağan Genel Kurulu Hakkında

TÜKODER GENEL MERKEZİ

İSTANBUL
Tüketici Koruma Derneği (Tükoder) Canik Şubesi 3.Olağan Genel Kurulu Aşağıdaki gündem dahilinde 09.02.2019 tarihinde Pazar saat 12.00 de Yeni Mah: Alirıza bey Bulvarı 20/2 Canik/Samsun adresinde bulunan Şube merkezinde, çoğunluk sağlanmazsa 16.02.2020 tarihinde Pazar Günü sat 12.00 aynı adreste aynı yerde yapılacaktır.
Gündem
1-Açılış ve Yoklama
2-Başkanlık divanının seçilmesi
3-Divana Genel Kurul tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesi
4-Saygı duruşu ve istiklal marşının okunması
5-Yönetim kurulu adına şube başkanının konuşması
6-Konukların tanıtımı ve konuşması
7-Yönetim kurulu çalışma raporu, kesin hesaplar ve denetleme kurulu raporlarının ayrı ayrı okunması
8-Yönetim kurulu çalışma raporu, kesin hesaplar ve denetleme kurulu raporunun ayrı ayrı görüşülmesi
9-Yönetim ve denetim kurullarının ayrı ayrı ibrası
10-Yeni çalışma dönemi tahmini bütçesinin okunması, görüşülmesi ve onaylanması
11-Seçime katılacak adayların divana bildirilmesi(Şube Başkanı, Şube Yönetim Kurulu, Şube Denetim Kurulu, Genel Merkezi Delegeleri)
12-Şube Başkanı, şube yönetim kurulu, şube denetim kurulu asil ve yedek üyeleri ile genel merkez delegelerinin seçilmesi
13-Dilek ve temenniler.

Bunu Gördünüz mü ?

GENEL MERKEZ – GENEL KURUL

                                                                                                                              Tarih: 17.6.2023                                                                                                                                          Sayı : 2023/ Değerli Şube Başkanlarımız; Derneğimizin Genel Merkez …