Home / Yönetmelik

Yönetmelik

6502 Nolu Kanun Yönetmeliği

Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDEKİ HAKSIZ ŞARTLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Taksitle Satış Sözleşmeleri Hakında Yönetmelik

Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliği- 22 Mayıs 2015

Konut Finansmanı Sözleşmeleri Yönetmeliği – 28 Mayıs 2015

Ön Ödemeli Konut Satışları Hakkında Yönetmelik – 27 Kasım 2014

İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliği – 14 Ocak 2015

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği – 27 Kasım 2014

Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği – 31 Ocak 2015

Devre Tatil ve Uzun Süreli Tatil Hizmeti Sözleşmeleri Yönetmeliği – 14 Ocak 2015

Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği – 14 Ocak 2015

Abonelik Sözleşmeleri – 24 Ocak 2015

Süreli Yayın Kuruluşlarınca Düzenlenen Promosyon Uygulamalarına İlişkin Yönetmelik – 18 Haziran 2014

Fiyat Etiketi Yönetmeliği – 28 Haziran 2014

Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Yönetmeliği – 13 Haziran 2014

Garanti Belgesi Yönetmeliği – 13 Haziran 2014

Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği – 13 Haziran 2014

Tüketici Ödülleri Yönetmeliği – 27 Haziran 2014

Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği – 10 Ocak 2015

Reklam Kurulu Yönetmeliği – 3 Temmuz 2014

Tüketici Konseyi Yönetmeliği – 5 Temmuz 2014

Reklam Konseyi Yönetmeliği – 24 Aralık 2014

Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği – 27 Kasım 2014

Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü Yönetmeliği – 27 Kasım 2014

Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği – 12 Haziran 2014

EK-1 Tüketici Kredisi Sözleşmeleri – 22 Mayıs 2015

EK-1 Konut Finansmanı Sözleşmeleri – 28 Mayıs 2015