Home / Basında Tükoder / Çatalca şubemiz öncülüğünde bugün “Tüketici Hakem Heyetime Dokunma” talebi ile basın açıklaması gerçekleştirildi. Ardından imza kampanyası başlatıldı.

Çatalca şubemiz öncülüğünde bugün “Tüketici Hakem Heyetime Dokunma” talebi ile basın açıklaması gerçekleştirildi. Ardından imza kampanyası başlatıldı.

Çatalca şubemiz öncülüğünde bugün “Tüketici Hakem Heyetime Dokunma” talebi ile basın açıklaması gerçekleştirildi. Ardından imza kampanyası başlatıldı.

Yapılan Basın Açıklaması Aşağıdadır

BASIN VE KAMUOYU DİKKATİNE

Ticaret Bakanlığı; 01/08/2018 Tarihi itibariyle bazı ilçe ve illerde başvuru sayısının çok az olduğu gerekçesi ile Tüketici Hakem Heyetlerinin sayılarını 1011 den 211 düşürerek 800 Tüketici hakem heyeti kapatarak, belirlenen yetkili tüketici hakem heyetlerine bağlanmıştır. Kapatılan yerlerde dosya teslimleri yapılarak, dosya inceleme ve kararlar yetkili olarak belirlenen hakem heyetlerinde yapılmaktadır.
Tüketici Hakem heyetleri Tüketici mahkemelerinin iş yükünü azaltmak, tüketicinin adalete hızlı erişimini sağlamak ve bir nevi arabuluculuk da yapmak amacıyla kurulmuş heyetlerdir. Bugüne kadar yapılan başvuruların % 95’ine yakın bir kısmı tüketici lehine sonuçlanmış ve tüketiciler uzayan mahkeme süreçlerine sokulmaksızın şikâyetleri çözüme kavuşturulmuştur.
Kapatılan Tüketici hakem heyetleri arasında ilçemiz Tüketici Hakem heyeti de vardır. İlçemizde Tüketici sorunlarının çözümünde, tüketicinin uğradığı hak ihlallerinde, tüketici ile satıcı ve sağlayıcı arasında çıkan uyuşmazlıklarda, ilçemiz halkına hizmet veren hakem heyetimizin kapatılması, bizlere yapılan bir haksızlıktır. İlçemizde bulunan Tüketici Hakem Heyeti aynı zamanda, satıcı ve sağlayıcı ile diğer tarafları da eğitmiş, tüketici hakları konusunda bilgilendirmiştir.
İlçemizde bulunan hakem heyetinin kapatılması nedeniyle 01/08/2018 tarihi itibariyle Büyükçekmece Tüketici Hakem Heyeti ilçemiz adına yetkilendirilmiştir. İlçemizde yaşayan tüketicilerin sorunlarına Büyükçekmece Tüketici Hakem Heyeti Bakacaktır. Yerinde ve doğrudan hizmet aldığımız, ve karşılaştığımız sorunların dan dolayı uğradığımız mağduriyetler kısa süre içerisinde sonuçlanarak, mağduriyetlerimiz giderilirken Büyük çekmece nin kendi dosyaları ile birleşeceğinden, iş yükü artacak, karar verme süresi uzayacaktır.
Bu nedenle İlçe Tüketici Hakem heyetimizin kapatılması biz tüketicilerin HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜNÜN KISITLANMASI ANLAMINA GELMEKTEDİR.
Anayasamızın 172. Maddesi Devlet’e “ Tüketicileri koruyacak ve aydınlatacak tedbirleri almak ve tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini de teşvik etmek “ görevini yüklemiştir. Tüketici Hakem heyetleri tam da bu anlamda Devlet’in tüketiciyi koruyan ve aydınlatan kuruluşlarından birisidir. Nitekim heyete başvuru yapmak isteyen tüketiciye danışmanlık da yapılmakta, dilekçesi hazırlanmakta ve tüketiciler hangi haklarının olduğunu da öğrenmektedirler.
Çatalca ilçemiz İstanbul’un büyük ilçelerinden biri olup hakem heyetimizde çalışan bir hakem heyeti iken Bakanlığınız tarafından 01/08/2018 tarihinde faaliyetine son verilmiştir. Ayda ortalama 60, yılda 750 Tüketicinin sorunlarının çözüme kavuştuğu ilçemizde hakem heyetinin kapatılması yerinde bir karar olmamıştır. Bakanlığımızın acilen bu kararını yeniden gözden geçirmesini ve Anayasanın 172.maddesi doğrultusunda hareket ederek hak arama yollarımızın kısıtlanmamasını bekliyoruz.
Bu nedenle heyetimizin yeniden faal hale getirilmesini Sayın bakanımızdan talep ediyoruz. Bu talebimizi ilçe halkımız ile birlikte paylaşmak için bu gün burada başlattığımız imza kampanyamız otuz gün devam edecek olup, toplanan imzalar ile birlikte talebimizi 30 gün sonra Genel Merkezimiz aracılığı ile Bakanlığımıza ileteceğiz.

Yönetim kurulu adına
Başkan yardımcısı
Yunus Fıratlı

Basında ki Haberimizden Görüntüler

Yapılan Etkiliğin Resimleri Aşağıdadır

 

      

Bunu Gördünüz mü ?

GENEL MERKEZ – GENEL KURUL

                                                                                                                              Tarih: 17.6.2023                                                                                                                                          Sayı : 2023/ Değerli Şube Başkanlarımız; Derneğimizin Genel Merkez …