Home / Genel Haberler / “Tüketici Güçleniyor” projemizin 3. semineri 20-21 Ocak tarihlerinde İstanbul Aden Otel’de yapıldı.

“Tüketici Güçleniyor” projemizin 3. semineri 20-21 Ocak tarihlerinde İstanbul Aden Otel’de yapıldı.

“Tüketici Güçleniyor” projemizin 3. semineri 20-21 Ocak tarihlerinde İstanbul Aden Otel’de yapıldı.

 Türkiyenin etkin tüketici Örgütlerinin yöneticileri, bir araya gelerek, Finansal Tüketici Hukuku ve uygulaması üzerine değerlendirmeler yaptılar. 

Seminerde, özellikle Finansal Tüketici Danışmanlığı sorunları üzerinde durulmuş, Tüketicilere daha etkin ve sürdürülebilir finansal danışmanlık hizmetinin nasıl verilebileceği  konusunda görüş ve önerilerde bulunululmuştur.

Proje ortağımız iff’ enstitüsü müdürü  Sebastien Clerc  (‘Sebastien Kleark’ okunuyor),  Avrupa’da finansal danışmanlık hizmetleri ve İff’nin tüketici organizasyonlarına katkıları hakkında hakkında;  

 Avrupa Tüketici Örgütü BEUC (‘Beuk’ okunuyor)  uzmanları da, AB Ülkelerinde,  Finansal Tüketici  Danışmanlığı  Hizmetleri  ve tüketici örgütlerinin kapasite geliştirme çalışmaları hakkında  bilgiler aktardılar.

Genel Başkanımız Haşmet Atahan, Bankacılık Hizmetleri ve Finansal Tüketicinin Korunması Eylem Planını değerlendiren bir sunum yaptı.

Yardımcı Doçent Doktor Murat ŞAHİN hocamız,  AB ve Türk Rekabet Hukukunda Tazminat Davalarını Karşılaştırılmalı olarak değerlendirilmesini yaparken;  Sayın Mustafa Oğuzcan BÜLBÜL, Bankaların rekabet kanununa aykırı uygulamaları nedeniyle açtığı ve kazandığı dava hakkında bilgiler verip; Rekabet Kurulunun  Bankaların kartelleşmesine ilişkin kararını değerlendirmiştir.

 Av. Murat EMERGEN,  Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hk.Yönetmelik” üzerine görüş ve önerilerini sunmuş ve  bazı maddelerin iptaline için açtığı davayla, tüketicilerin  kazanımlarını irdelemiştir. 

TÜDEF Genel Başkan Yardımcısı  Aziz KOÇAL, Finansal Tüketicilerin Sorunları ve çözümleri üzerine değerlendirmelerini sunmuş;

İstanbul Barosu Tüketici Hakları ve Rekabet Merkezinden Av. Şükran EROĞLU, Tüketici  Kredi Sözleşmeleri ve uygulama sorunlarını;

Doçent Doktor Ayhan KORTUNAY, *Tazminat istemli toplu davalar açılabilmesi olanağının AB, ABD ve Türkiye’de karşılaştırmalı değerlendirmesi” ni yapmıştır.

Yardımcı Doçent Doktor Kerem Cem SANLI  “Rekabet Hukuku İhlalinden Doğan Zararın Hesabında, AB. Komisyonu öneri ve

uygulamalarının ve Borçlar Kanunu’nun 50/2. Maddesinin değerlendir”iriken;

İSMMMO Eğitim Uzmanı Sema Bekçi, “Banka Kredi sözleşmelerinin ve kredilerin, Tüketici açısından uygunluğunun değerlendirmesi” konusunda sunum yapmıştır.

Seminer katılımcıları tarafından yöneltilen soruları, konuşmacılar yanıtlamış ve bu sunumların ışığında,  tüketici örgüt yöneticileri, seminer katılımcıları tüketici bilincinin geliştirilmesi  için ve  tüketicilere,  yardım hizmetlerinin sunulması için neler yapılması gerektiği konuları üzerinde durmuşlardır. 

Bunu Gördünüz mü ?

GENEL MERKEZ – GENEL KURUL

                                                                                                                              Tarih: 17.6.2023                                                                                                                                          Sayı : 2023/ Değerli Şube Başkanlarımız; Derneğimizin Genel Merkez …