Home / Genel Haberler / S E M İ N E R S O N U Ç B İ L D İ R İ S İ

S E M İ N E R S O N U Ç B İ L D İ R İ S İ

(20-21 Ocak 2017- İstanbul)

Türkiye’nin değişik yerlerinde görev yapmakta olan Tüketici Örgütlerinin (Federasyonlar ve Dernekler) Yöneticileri olarak bizler: “Tüketici Güçleniyor” Projesi Kapsamında yapılan ve Finansal Tüketici Hukuku, Finansal  Danışmanlık Sorunları  ve Çözümleri  başlığını taşıyan; 2 gün boyunca süren seminere katıldık;

Semire konuşmacı olarak katılan, bilgi ve deneyimlerini bizimle paylaşan, bilim insanlarımızın, kamu yöneticilerimizin, uzmanlarımızın, Avrupa Tüketici Örgütünün (BEUC) temsilcilerinin görüş ve önerilerinden büyük ölçüde yararlandık. Verdikleri emek, yaptıkları katkılar için, şükranlarımızı sunuyoruz.  .

Yine, özellikle seminerin ikinci gününde, Finansal Tüketici Hukuku, mevzuatı ve uygulamalarında; tüketici örgütleri olarak, karşılaştığımız sorunların; yaşadığımız sıkıntıların nedenleri ve çözüm yolları üzerinde yaptığımız değerlendirmeler son derece yararlı olmuş; geleceğe dönük daha verimli, etkin ve sürdürülebilir nitelikte çalışmalar yapabilmemiz için önemli ve değerli verileri elde etmiş bulunmaktayız.

Bu genel değerlendirmenin ışığında:

Güçlü kurumsal yapıları, etkin lobi faaliyetleri, yazılı ve görsel basın üzerinden yönlendirici haber yorumları ile, kamu otoritelerini de, kamuoyunu da fazlasıyla etkileyen Bankaların ve finansal kurumların karşında, 80 milyon tüketicimizin güçsüz, dağınık, çaresiz, tek başına ve savunmasız kalmaması için:

Tüketici örgütleri olarak birlik ve dayanışma ruhumuzu en üst düzeye çıkartmak,

Ortak çalışma ortamımızı geliştirmek ve olanaklarımızı birleştirmek,

“Finansal Tüketici Danışmanlığı” hizmetini, etkin ve sürdürülebilir şekilde tüketicilere sunabilecek yeterlilik ve kapasitede, Kurumsal bir yapılanmayı başarmak;

Finansal Tüketicilere, finansal okuryazarlığı geliştirici, eğitici, farkındalığı arttırıcı eğitim programları düzenlemek iradesinde birleştik.

—      Ülkemizin Kamu kurumları ve yöneticileri ile, tüketici sorunları üzerinde, karşılıklı saygı ve anlayış içerisinde değerlendirmeler yapılmasını, sorunlara çözüm arayışlarında bulunulmasını gerekli, önemli ve değerli bulmaktayız.

Bu kapsamda, Kamu yöneticilerimizle:

–  AB standartlarına (Çok büyük ölçüde uyum sağlamış) bir mevzuata sahip olduğumuz halde:

–  Bu mevzuatların yeterince uygulanamıyor oluşunun nedenleri ve sonuçları üzerinde

durmak; bunların giderilmesi için çözüm önerilerini tartışılmasını gerekli görmekteyiz.

  • Özellikle, Çağdaş Katılımcı Yönetim anlayışına,Yönetişim İlkelerine ve ayrıca AB’nin Tüketici Politikasına aykırı düşen uygulamalardan vazgeçilmesini istemekteyiz.

**    Tüketici örgütlerinin kamusal bir faaliyet yaptığının kabul edilmesini, buna uygun anlayış ve uygulamanın benimsenmesini;

**    Tüketici politikasının belirlenmesi ve uygulanması sürecine dahil edilmemizi;

**    Sayın Başbakanın Başkanlığında toplanan Yüksek Planlama Kurulunun çalışmalarında, İktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı planlamada ve politika hedeflerinin tayininde Tüketicileri ilgilendiren konularla ilgili, eylem planlarının hazırlık ve uygulama aşamalarında Tüketici örgütlerinin bilgi ve deneyimlerinden yararlanılmasını, düşünce ve önerilerinin dikkate alınmasını

**    Kamu yararı ve toplumsal yarar açısından önemli, AB mevzuatına uyum  sağlanması açısından gerekli olan, Tüketici Derneklerine Devlet Bütçesinden, Yerel Yönetimlerden kaynak ayrılmasını; Tüketici örgütlerinin güçlenmesi için, finansal destek sağlanmasını;

**    Fiziki ve mekansal destek sağlanmasını;

**    Tüketicilerin aynı konuda, aynı nitelikte onbinlerce başvuru yaparak Tüketici Hakem Heyetlerinin, Tüketici Mahkemelerinin tıkanmasını önlemek; tüketicinin hak aramasını kolaylaştırmak ve hak ihlallerinde bulunan mal/hizmet sağlayıcısı firmalar üzerinde, caydırıcı etki sağlanması için, Tüketici Örgütlerine, Toplu Dava Açma hakkı tanınmalıdır. Bu hakkı ilke olarak savunuyor ve talep ediyoruz.

 

Bu ve benzeri çalışmaları elbirliği ile yürütmeyi ilkesel olarak kabul ediyor; bu anlayışımızı kararlılıkla sürdürmeye çalışacağımızı saygıyla kamuoyuna açıklıyoruz.

Finansal Tüketici Hukuku, Finansal  Danışmanlık Sorunları  ve Çözümleri  Semineri Katılımcıları:

Haşmet ATAHAN     Mehmet Bülent Deniz  Aziz Koçal  OSMAN İLHAN

TTH Dönem Sözcüsü   TBF Genel Başkanı      TÜDEF G.Başk. Yrd    TÜÇEDEF GEN. BAŞK

Necdet Filizoğlu     Süleyman BAKAL      FATİH DİNLER          SITKI YILMAZ

TÜKDER Gen. Bşk    TÜKDES Genel BAŞKANI    TÜ-MER Genel. Baş    BTD Genel BAŞKANI

AYSEL CAN EKŞİ   LEVENT KÜÇÜK   JALE YANILMAZ   MUSA KARADEMİR

TÜDEF Genel Başk.Yrd    TÜDER Genel.Başk     THAD Yöneticisi           TÜRDER Y.K. ÜYESİ

Ali ÖZTÜRK    Av. ŞÜKRAN EROĞLU   Av. ONUR CİNGİL   KAZIM ÖZGENÇ

TÜKÇED Genel Bşk    TÜDEF DİSİPLİN Kur. Bşk     ÜSKÜDAR Şb Bşk.          İSTANBUL Şb.Bşk

 

TAMER DÖNMEZ    NURETTİN KÖRG   RUHİ ORHAN     Basri ÖZDEMİR

TÜKDER Y.K.Ü.    TÜKODER İSTANBUL ŞUBE    BEYLİKDÜZÜ Şb. Bşk    Bahçelievler Şb. Bşk

 

DURAN DEMİREL           Av. Fecri ŞENGÜL     CEVRİYE ÇERÇİOĞLU

KARTAL Y.K.Ü.          TÜKDER Yöneticisi       ŞİŞLİ Şube Bşk

 

 

 

 

 

Bunu Gördünüz mü ?

GENEL MERKEZ – GENEL KURUL

                                                                                                                              Tarih: 17.6.2023                                                                                                                                          Sayı : 2023/ Değerli Şube Başkanlarımız; Derneğimizin Genel Merkez …