Home / Basında Tükoder / Fırsatçılara izin yok!

Fırsatçılara izin yok!

Gümrük ve Ticaret İl Müdürlüğü tarafından haksız fiyat artışına ilişkin denetimler yapılarak döviz kurlarındaki artışı bahane edip fahiş fiyat uygulaması yapan esnafa ve tüccara fırsat verilmiyor. TÜKODER Başkanı Ali Rıza Berkit gazetemize yaptığı değerlendirmede, “Döviz kurundaki artışlardan, fiyat artışlarından fırsatçılık yapmadan tüketicilerin huzurlu bir şekilde alışveriş yapmalarının sağlanması gerekiyor” diyerek etiketsiz ürünlere izin vermeyen denetimleri de olumlu bulduğunu vurguladı.

Döviz kurlarındaki artışı fırsat bilen esnaflar nedeniyle iç piyasada bir süredir tüketicileri zora sokacak fiyatlar görülmeye başlandı. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ülke genelinde başlatılan denetim çalışmaları nedeniyle fırsatçılara gün doğmuyor. Çanakkale Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Başkanı Ali Rıza Berkit de bakanlığın çalışmalarını olumlu bulduğunu belirterek, esnafın ve sağlayıcıların etiketsiz ürün satmaması tüketicinin de etiketsiz ürünleri almaması konusunda uyarılarda bulundu.

“Tüketicilerimizin korunması zorunlu hale gelmiştir”

“Döviz kurlarındaki yükselişler bazı mal ve hizmet maliyetlerini etkilemediği halde döviz kaynaklı maliyet artışı olduğu ve bu nedenle fiyatların artırıldığı imajı veren işletmelere karşı 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında tüketici işleminin zayıf tarafını oluşturan ve ekonomik menfaatlerinin korunması gereken tüketicilerimizin korunması için gerekli önlemlerin alınması zorunlu hale gelmiştir.” ifadelerinin yer aldığı açıklamayla birlikte resmi internet sitesinden denetimleri paylaşan Gümrük ve Ticaret İl Müdürlüğü, açıklamanın devamında şu ifadelere yer verdi: “31/08/2018 tarihli ve 30521 sayılı resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile anılan Yönetmeliğin ‘Haksız Ticari Uygulama Olarak Kabul Edilen Örnek Uygulamalar’ başlıklı Ek’inin ‘A – Aldatıcı Ticari Uygulamalar’ bölümüne; ‘Girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen bu durumlardan etkileniyormuş gibi hareket ederek tüketiciye sunulan mal veya hizmetin satış fiyatında haklı bir gerekçe olmaksızın artış yapmak.’ şeklinde bir bent eklenmiştir. 6502 sayılı Kanunun 75’inci maddesinde; ‘(1)Bu Kanunun uygulanmasında, Bakanlık müfettişleri, gümrük ve ticaret denetmenleri ile Bakanlıkça görevlendirilecek personel, mal veya hizmet sunulan her yerde denetleme, inceleme ve araştırma yapmaya yetkilidir. Bu Kanun kapsamına giren hususlarda, yetkili ve görevli kişi veya kuruluşlara her türlü bilgi ve belgenin doğru olarak gösterilmesi veya istenmesi hâlinde belgelerin aslının veya onaylı kopyalarının verilmesi zorunludur.’ hükümleri yer almaktadır.  Bu itibarla, yukarıda yer verilen mevzuat düzenlemelerine ilişkin olarak 6502 sayılı Kanun kapsamında İl Müdürlüğümüzce görevlendirilen  personel eliyle özellikle Un Üretim ve satış yerleri, marketler ve diğer satış yerlerinde  denetim ve inceleme yapılmaya başlanılmıştır. Mevzuat hükümlerine aykırılıklara ilişkin olarak da gerekli idari işlemler yapılmaktadır.”

Berkit: “Tüketiciler etiketsiz ürün almasınlar”

Çanakkale TÜKODER Başkanı Ali Rıza Berkit ise gazetemize yaptığı değerlendirmede Gümrük ve Ticaret İl Müdürlüğü’nün hamlesinin olumlu olduğunu vurguladı. Berkit, “Doların yükselmesi nedeniyle iç piyasada tüketicileri zora sokacak fiyatlar görülmeye başlandı. Özellikle temel tüketim maddelerinde; un satışları ve salça satışları çok yükselmişti. Bununla ilgili incelemeler başlamış. Tüketiciler olarak bütün sağlayıcılardan beklediğimiz, etiketlerin düzenli olarak takılması ve etiketsiz ürünün satılmamasıdır. Bunun ciddi yaptırımları var. Fiyat artışlarından fırsatçılık yapmadan tüketicilerin huzurlu bir şekilde alışveriş yapmalarının sağlanması… Şayet tüketici zor durumda kalır ve tüketemezse piyasanın duracağına inanıyoruz.”

“Faturalardaki vergiler düşürülmelidir”

“Merkezi hükümete de çağrımız şudur: elektrik fiyatlarındaki kaçak-kayıp ve dağıtım bedeline şiddetle kaldırmalarını talep ediyoruz. Aksi takdirde birinci zam şuan tüketicilerin elinde, ikinci geldikten sonra tüketicilerin büyük bir kısmı elektrik faturalarını ödeyemeyeceğini düşünüyorum. Sadece bu elektrikte değil, doğalgazda ve suda da vergilerin düşürülmesi gerekiyor. Tüketici ekonomik olarak rahat etmezse piyasanın duracağını ve esnafın da sağlayıcıların da zor durumda kalacağına inanıyoruz. Bu anlamda amaç; üzüm yemek, bağcıyı dövmek değil. Ancak fırsatçılığın da yapılmaması gerektiğine inanıyoruz. Bu konuda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ciddi şekilde denetimlerini sürdürüyorlar. Biz buradan hem tüketicilere hem de esnaflara çağrı yapıyoruz. Lütfen etiketlerine dikkat etsinler, tüketiciler de etiketi olmayan yerlerden de ürün almasınlar.”

Bunu Gördünüz mü ?

GENEL MERKEZ – GENEL KURUL

                                                                                                                              Tarih: 17.6.2023                                                                                                                                          Sayı : 2023/ Değerli Şube Başkanlarımız; Derneğimizin Genel Merkez …