Home / Genel Haberler / B A S I N A Ç I K L A M A S I BUGÜN 15.MART. “DÜNYA TÜKETİCİ HAKLARI GÜNÜ’ DÜR.

B A S I N A Ç I K L A M A S I BUGÜN 15.MART. “DÜNYA TÜKETİCİ HAKLARI GÜNÜ’ DÜR.

Bizler, Ülkemizin dört bir yanında, kişisel ve kurumsal hiçbir çıkar peşinde koşmadan; tüketicilerimizin bilinçlenmesi, örgütlenmesi, tüketici haklarının korunması ve geliştirilmesi için mücadele eden, “Türkiye Tüketici Hareketi” (TTH) adı altında bir araya gelen Tüketici örgütleri olarak:

 “DÜNYA TÜKETİCİ HAKLARI GÜNÜ”nü Kutluyoruz.

Tüketicilerimizin, Tüketici Kanununu ve yönetmeliklerin sağladığı hakları bilmesi ve kendi haklarını koruyabilmesine yardımcı olabilmek için, 15/21 Mart “DÜNYA TÜKETİCİ HAFTASI” süresince, Ülkemizin pek çok il ve ilçesinde düzenleyeceğimiz toplantılar, dağıtacağımız bildiri ve broşürlerle Tüketicilerle buluşuyoruz.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 5 Temmuz 1986 tarihli toplantısında:

Evrensel Tüketici Hakları olarak;

Temel Gereksinimlerin Karşılanması Hakkı

Sağlık ve Güvenliğin Korunması Hakkı

Ekonomik Çıkarların Korunması Hakkı

Zararların Karşılanması Hakkı

Temsil Edilme Hakkı

Sağlıklı Bir Çevrede Yaşama Hakkı

Bilgi Edinme Ve Eğitilme Hakkı olmak üzere;

Sekiz maddeden oluşan “Evrensel Tüketici Hakları’nın kabul etmiş ve bunu tüm Dünyaya duyurmuştur. Birleşmiş Milletler, Ayni toplantıda, 15 Mart Gününü “DÜNYA TÜKECİCİ HAKLARI GÜNÜ”  15-21 günleri arasını ise, “DÜNYA TÜKETİCİ HAKLARI HAFTASI”  olarak ilan etmiştir.

Ülkemizde de, Tüketiciler, 6502 Sayılı “ TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN“ ile ve yönetmeliklerle  korunmaya çalışılmaktadır.

Kamu Yöneticilerimizin, Tüketicilerin korunması amacıyla, Çağdaş yasa ve yönetmelikler çıkartmasını, bu yöndeki çalışmalarını önemli ve değerli bulmakta ve desteklemekteyiz.

Ancak, bütün bu gelişmelere rağmen; tüketiciler, tam anlamıyla korunamadığı gibi; Tüketici hak ihlalleri artarak devam etmektedir.

Bu durumun temel nedeni:

T.C. ANAYASASI’NIN 172 Maddesi A Bendinin; “Devlet, tüketicileri koruyucu ve aydınlatıcı tedbirler alır, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini teşvik eder.” Amir hükmüne rağmen; gelmiş geçmiş tüm siyasi iktidarların, anayasanın bu Hükmünü  tam olarak uygulamaktan kaçınmış, görmezden gelmiş olmalarıdır.

Üzülerek belirtmekteyiz ki, onlarca yıldır, siyasi partiler değişmiş, siyasi iktidarlar değişmiş; ama, ne yazık ki, bugüne değin, hiçbir iktidar tarafından, Anayasanın “Devlet… tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini teşvik” eder hükmünün gereği yapılmamış, uygulanmamıştır.

Evrensel Tüketici Haklarının korunması ve geliştirilmesi açısından, “Dünya Tüketiciler Günü”  olarak belirlenmiş olan 15 Mart gününde;

Kamu Yöneticilerimizden, Devlet Erkinden, öncelikle beklentimizin ve isteğimiz:

Anayasanın “Devlet… tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini teşvik eder” amir Hükmünü hayata geçirmeleridir.

Tüketici Örgütlerinin, tüketicilere daha güçlü ve etkin hizmet verebilmesi de, hizmet kapasitelerinin arttırılması da; Tüketici Örgütlerinin Kurumsallaşması da, ancak böyle sağlanabilir. (Bu, aynı zamanda, gıda ve ürün güvenliğinin sağlanması; ayıplı mal ve hizmet üretenlere karşı caydırıcı bir uygulamanın yapılabilmesi, etkin bir denetimin başarılmasının da ön koşuludur.)

Tüketici Vatandaşlarımızdan öncelikle beklentimiz ve isteğimiz:

Tüketici haklarını bilmesi; haklarını koruyup savunabilmesi, hak ihlallerine karşı, yasal yollara başvurması; Tüketici örgütlerine üye olması, aktif olarak görev ve sorumluluk almasıdır.

Değerli vatandaşlarımız, Tüketiciler olarak Hâlâ:

*   DÜNYANIN EN PAHALI AKARYAKITINI KULLANMAYA DEVAM EDİYORUZ. 

*   DÜNYANIN EN PAHALI, VERİ DEPOLAMA, İLETİŞİM, İNTERNET HİZMETLERİ KULLANICISI HALİNE GETİRİLDİK.

*   TEMEL MAL ve HİZMETLER ÜZERİNDEN, ADALETSİZ VERGİ YÜKÜ OLAN, DOLAYLI VERGİLERİ EN YÜKSEK

      ORANLARLA ÖDÜYORUZ.

*   ELEKTRİKTE KAYIP KAÇAK BEDELLERİ BİZ TÜKETİCİLERE ÖDETTİRİLİYOR    

*   İTHAL EDİLEN DOĞALGAZ FİYATLARI UCUZLAMASINA RAĞMEN TÜKETİCİLERE YANSITILMIYOR.

*   İLETİŞİM ÜCRETLERİ DE, EKLENEN VERGİLER DE ÇOK YÜKSEK ALINIYOR.

*   Telefon, Elektrik, Su ve Doğalgaz Gibi Hizmetlerde, HAKSIZ OLARAK SABİT ÜCRETLER ALINMAYA DEVAM EDİLİYOR.

* MAHKEMELER VE YÜKSEK YARGI TARAFINDAN, HAKIZ VE HUKUKA AYKIRI ALINDIĞI KARAR ALTINA ALINDIĞI HALDE; BANKALAR, DOSYA MASRAFLARI VE KREDİ KART AİDATLARI ve ÜCRETSİZ SUNULMASI GEREKEN PEK ÇOK HİZMETLERDEN ÜCRET ALARAK, HAKSIZ KAZANÇ SAĞLAMAYA DEVAM EDİYOR

Dünya Tüketiciler Haftası nedeniyle, bir kez daha bu haksız uygulamaların durdurulması için çağrıda bulunuyoruz.

  Kamu yöneticilerimize sesleniyoruz.

Kanun Hükmünde Kararnameler ile “Yabancılara satılan konutlarda KDV alınmaması  şeklindeki düzenleme, anayasanın eşitlik ilkesine aykırıdır. Yabancıdan KDV alınmazken, Vatandaşımızdan alınması, büyük bir haksızlık olur. Bu ya kaldırılmalı; ya da, vatandaşlarımızdan da alınmamalıdır

“6502 Sayılı Yasanın Ön ödemeli konut satışında sözleşmeden dönme başlıklı 45/1 ve 45/3 maddeleri”nde yapılan değişiklik ile, Tüketicilerin kazanılmış hakları Tırpanlanmaktadır.

Bu iki düzenlemeyi eleştiriyor ve düzeltilmesini talep ediyoruz.

Yıllardan beri kaldırılmasını savunduğumuz üzere, Ön Ödemeli Konut Satışlarında ve gayrımenkul satış vaadi sözleşmelerinde uygulanan Damga vergisinin kaldırılmasını da, olumlu buluyor ve Tüketiciler yararına olan bu düzenlemeyi destekliyoruz.

Değerli basın mensupları, değerli tüketiciler,

Tüketici Örgütleri olarak, dün olduğu gibi bu günde her platformda elde etmiş olduğumuz kazanımları korumak, yeni ve kalıcı kazanımlar elde etmek için mücadelemize devam etmekteyiz.

Yurt düzeyinde verilen tüketici mücadelesinin daha örgütlü ve koordineli çalışmasını sağlamak amacıyla, 2015 Yılında Türkiye çapında mücadele veren tüm tüketici örgütleri ve dernekleri bir araya gelerek oluşturduğumuz “Türkiye Tüketici Hareketi Platformu”, Önümüzdeki dönemde, “TÜKETİCİ DERNEKLERİ KONFEDERASYONU” nu oluşturmak üzere çalışmalarına devam etmektedir.

TTH Platformu içinde yer alan tüm tüketici örgütleri ve dernekleri, Kendi faaliyetlerini özgür ve bağımsız  bir şekilde sürdürmelerinin yanı sıra; özellikle toplumun tamamını ilgilendiren hak ihlallerine karşı güçlerini ve olanaklarını birleştirerek; çok daha güçlü, etkin ve kurumsallaşmış bir yapıya kavuşarak; Tüketici haklarının korunması ve geliştirilmesi sürecine, önümüzdeki dönemlerde ivme kazandıracağına  inanmaktayız.

TÜM TÜKETİCİLERİMİZİN “15 MART DÜNYA TÜKETİCİ HAKLARI GÜNÜNÜ” Kutlayan Türkiye Tüketici Hareketi  (TTH) üyesi Tüketici Örgütleri olarak, hangi siyasi düşüncede, hangi inançta olursa olsun tüm Vatandaşlarımıza sesleniyoruz:

 EVRENSEL TÜKETİCİ HAKLARIMIZIN KORUNMASI İÇİN,

ANAYASAL HAKLARIMIZIN KORUNUP GELİŞTİRİLMESİ İÇİN,

GÜVENLİ GIDA VE GÜVENLİ ÜRÜN ÜRETİMİNİN DENETLENEBİLMESİ, AYIPLI MAL ve HİZMETLERİN ÖNLENMESİ İÇİN

ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİ İÇİN,

İNSANCA YAŞAYABİLMEK İÇİN SESİMİZİ DUYURALIM, BİRLEŞELİM, MÜCADELE EDELİM, ÖRGÜTLENELİM.

 

            TÜRKİYE TÜKETİCİ HAREKETİ (TTH) ÜYESİ TÜKETİCİ ÖRGÜTLERİ

 

TÜKETİCİ BİRLİĞİ FEDERASYONU (TBF)                                TÜKETİCİ DERNEKLERİ FEDERASYONU (TÜDEF)

Genel Başkan: M. Bülent DENİZ                                                                          Genel Başkan:  Hasan ATAK

 

TÜKETİCİ HAKLARI VE ÇEVREYİ KORUMA FEDERASYONU               BURDUR HASTA VE TÜKETCİLERİ KORUMA DERNEĞİ    

(TÜÇEDEF )  Genel Başkan: Osman İİLHAN                               (BURTÜKODER)   Genel Başkan: Kemal ARSLAN

 

BURSA TÜKETİCİLER DERNEĞİ ( BTD )                                  ESKİŞEHİR TÜKETİCİLER DERNEĞİ (ESTÜKDER) 

 Genel Başkan: Sıtkı YILMAZ                                                   Genel Başkan: Hasan ATAK

 

TÜKETİCİ BAŞVURU MERKEZİ (TBM)                                    TÜKETİCİ GÜVENLİĞİ DERNEĞİ (TGDER)

Genel Başkan: İbrahim GÜLLÜ                                               Genel Başkan: Murat KÖSE

 

TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ (THD)                                       TÜKETİCİ HAK ARAMA DERNEĞİ (THAD)

Genel Başkan: Turhan ÇAKAR                                                Genel Başkan: Nihat ALTAY

              

TÜKETİCİ HAKLARI MERKEZİ (TÜ-MER)                                TÜKETİCİ HAKLARI VE ÇEVREYİ KORUMA DERNEĞİ

Genel Başkan: Fatih DİNLER                                                    (TÜRÇED)  Genel Başkan: Osman İLHAN

 

TÜKETİCİ MAĞDURLARI ve ÇEVREYİ KORUMA DERNEĞİ    TÜKETİCİLER BİRLİĞİ (TB)

TÜKÇED)  Genel Başkan: Ali ÖZTÜRK                                     Genel Başkan: Mahmut ŞAHİN

 

TÜKETİCİLER DERNEĞİ (TÜDER)                                                           TÜKETİCİLERİ KORUMA DERNEĞİ (TÜKDER)

Genel Başkan: Levent KÜÇÜK                                                 GENEL BAŞKAN: Nejdet FİLİZOĞLU

 

TÜKETİCİYİ KORUMA DERNEĞİ (TÜKODER)                        TÜKETİCİYİ KORUMA VE DAYANIŞMA BİRLİĞİ DERNEĞİ

Genel Başkan: Haşmet ATAHAN                                            (TÜKO-BİR) Genel Başkan: M. Hamil NAZİK

 

Bunu Gördünüz mü ?

GENEL MERKEZ – GENEL KURUL

                                                                                                                              Tarih: 17.6.2023                                                                                                                                          Sayı : 2023/ Değerli Şube Başkanlarımız; Derneğimizin Genel Merkez …