Home / Genel Haberler / 29. Yıl Basın Açıklaması

29. Yıl Basın Açıklaması

GENEL MERKEZ Rasimpaşa Mah. Meltem Sokak Damla İş Merkezi No:2 Kadıköy-İstanbul Telefon     : 0216 3498510  – 0533 744 69 20 Faks          : 0216 4148068 E-mail       : [email protected]    

Değerli Basın Mensupları, Değerli tüketiciler;

       30 yıl önce bugün ( 25 Ekim 1990 ) Sayın, Ayşe Akman’ın önderliğinde kurulan TÜKODER ( Tüketiciyi Koruma Derneği ) 43 şubesi ve 20.000’i aşkın kayıtlı üyesiyle 30 yıldır mücadeleye devam etmektedir.

       Hiçbir siyasi parti veya siyasi görüşün arka bahçesi olmadan, ticari kuruluş ve şirketlerden destek almadan, sadece gönüllülerimiz ve üyelerimizle ilkelerimizden taviz vermeden “ Tüketici hakları ve tüketicinin bilinçlenmesi “ ve “ Evrensel Tüketici Haklarının “ Ülkemizde karşılığını bulması için çalışıyoruz. 1998 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile “ Kamu Yararına Çalışan Dernek “ statüsü kazanan derneğimiz ülkemizdeki tüketici hakları ihlallerine karşı ve Evrensel Tüketici Haklarından kaynaklı haklarımız için  en ön saflarda mücadele vermektedir. Gerek 4077 sayılı, gerekse 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında kanunun çıkmasında derneğimizin de yoğun çalışmaları ve katkıları olmuştur. Mevcut 6502 sayılı TKHK nun tüketici aleyhine olan ve aksayan yönleri için mücadelemiz sürmektedir.

       Kurulduğumuzdan bu yana 29 yıl geçmesine rağmen Hala Tüketici hak ihlallerinin bitmediği, güçlü tekel ve kartellerin tüketicileri mağdur etmeye devam ettiklerini bunun karşısında Devlet’in Anayasamızın 172.maddesinin kendisine kendisi ne yüklediği  “Tüketiciyi korumak ve tüketiciyi koruyan girişimleri teşvik etmek” görevi ile ilgili yeterli önlemleri almadığını, bir çok konuda tüketicileri koruyamadığını, Ülkemizin de imza attığı Evrensel Tüketici Haklarının ülkemizde karşılığını bulmadığını, Tüketicinin yeterli, güvenli ve sağlık gıdaya erişemediğini, sağlık ve güvenliğinin yeteri kadar korunmadığını, tüketicinin alım gücünün düşmesi sonucu temel ihtiyaçlarını karşılayamaz duruma geldiklerini, sağlık çevrede yaşam hakkının göz ardı edilmeye çalışıldığını, Toplumu kucaklamayan, tüketicileri önemsemeyen ihlal ve haksızlıklara çare üretemeyen siyasi aktörlerin siyaset sahnesinde var olmaya devam ettiğini, görmekteyiz. 

       Ülkemizde zamlar, hak ihlalleri, yüksek enflasyon ve yeterince örgütlenememe sorunları bitmedi. Derneğimiz bu sorunları aşmak için her türlü yola başvurmaktadır. Bir yandan davalar açılmakta, yaşanan tüketici sorunları ile ilgili politikalar oluşturulmakta, diğer yandan da eylemler yapılarak tüketiciler haberdar edilmekte ve tüketici sorunlarına dikkat çekilmektedir.

Diğer taraftan, 29 yıldır, eksikliklerine rağmen kazanılmış haklarımız, Tüketici Mahkemelerine dava açma şartı olarak getirilmek istenen arabuluculuk sistemi ile, güçlü olan satıcı ve sağlayıcı karşısında pazarlık konusu yapılmaya çalışılmaktadır.

       Yapılan araştırmalar tüketicilerin yeterince bilinçli olmadıklarını ortaya koymaktadır. Yıllardır her tür platformda anlatmamıza rağmen tüketiciler dernekleri yeterince tanımamakta ve kendi haklarını savunmak için derneklere üye olmamaktadırlar. Yüzölçümü ülkemizin çok altında olan İsviçre’de derneklere üye kişi sayısı 3 milyon civarındayken, bizde tüketicilerin sadece binde ikisi dernek üyesidir. Oysa kazanmanın yolu örgütlenmek ve birlikte mücadele etmekten geçer.

       TÜKODER olarak diyoruz ki ; 29.Yılımızı doldurup 30.cu yılımıza girdiğimiz bu günde  29 yıldır verdiğimiz mücadeleyi devam ettireceğiz ve bu mücadelede tüm tüketicileri yanımızda görmek istiyoruz. Bu mücadelede bizlere çok şey öğreten kurucu Başkanımız Sayın Ayşe Akman’ı saygıyla, onursal başkanımız Sayın Mehmet Sevim’i rahmetle anıyor, mücadelemizde büyük özveriyle çalışan, emek veren tüm şube başkanlarımıza, Merkez Yönetim Kurulu ve şube yönetim kurulları üyelerimize , bu uğurda gönlünü ve emeğini ortaya koyan herkese çok teşekkür ediyoruz.

       Tüketici haklarını ihlal eden kim olursa olsun karışışında Tükoder’i bulacaktır. Tüketirken tükenmeyin, harcarken harcanmayın, kalkın ayağa gücünüzün farkına varın. Tükoder’e üye olun gücümüzü birleştirelim.

YAŞASIN TÜKODER

YAŞASIN ÖRGÜTLÜ MÜCADELEMİZ

Merkez Yönetim Kurulu

Bunu Gördünüz mü ?

GENEL MERKEZ – GENEL KURUL

                                                                                                                              Tarih: 17.6.2023                                                                                                                                          Sayı : 2023/ Değerli Şube Başkanlarımız; Derneğimizin Genel Merkez …