S E M İ N E R S O N U Ç B İ L D İ R İ Sİ

S E M İ N E R    S O N U Ç     B İ L D İ R İ Sİ

(5-6 Ağustos 2016-  İstanbul )

 

 

Tüketici Güçleniyor Projesi Kapsamında yapılan ve “Avrupa Birliği ve Türkiye’de, Tüketici Sorunları  ve Çözümleri”  başlığını taşıyan;

2 gün boyunca süren seminerde katılan; Türkiye’nin değişik yerlerinde Görev yapmakta olan Tüketici Örgütlerinin Yöneticileri olarak, bizler:

Yurt içinden gelen bilim insanlarımıza, kamu yöneticilerimize, AB Delegasyonu sektör yöneticimize;

Yurt dışından gelerek veya görüntülü internet bağlantısı aracılığıyla bilgi ve deneyimlerini, uygulamaları aktaran değerli uzmanlara teşekkür  ediyoruz.

 

*        Değerli Konuşmacılarımızın bizlere aktardığı bilgi ve deneyimlerinden  son derece yararlandığımızı;

*        Bu bilgi ve deneyimlerin, çalışmalarımıza önemli ve değerli katkı sağlayacağına; daha nitelikli, verimli çalışmalar yapmamıza kapı aralayacağına inanıyoruz.

 

Yine, özellikle seminerin ikinci  gününde, dernek yöneticileri olarak, Tüketici Hukuku, mevzuatı ve uygulamaları üzerinde; tüketici örgütleri olarak, karşılaştığımız sorunlar üzerinde yaptığımız değerlendirmeler; yaşadığımız sıkıntıların nedenleri ve çözüm yolları üzerinde yaptığımız bilgi alışverişinin ve tartışmaların  son derece yararlı olduğunu; geleceğe dönük daha verimli ve etkin çalışmalar yapabilmemiz için önemli ve değerli verilerin ortaya çıktığını görmüş bulunmaktayız.

 

Bu genel değerlendirmenin ışığında, Seminere katılan Tüketici Örgütleri yöneticileri olarak:

 

—      Tüketici örgütleri olarak ilişkilerimizi daha da geliştirmemiz, birlikte çalışma                 dayanışma adımlarını daha hızlı ve etkin bir şekilde  atmamız gerektiğini;

 

—      Ülkemizin Kamu kurumları ve yöneticileri ile, tüketici politikası üzerinde, karşılıklı                  saygı ve anlayış içerisinde tartışmalar yapılmasına uygun, AB standartlarına           (Çok büyük ölçüde uyum sağlamış) bir mevzuata sahip olduğumuz halde:

–        Bu mevzuatların yeterince uygulanamıyor oluşunun nedenleri ve                               sonuçları üzerinde durmak; bunların giderilmesi için çözüm önerileri                           üzerinde tartışmak;

–        Özellikle AB’nin Tüketici Politikasına aykırı olarak:

**       Tüketici örgütlerinin kamusal bir faaliyet yaptığının kabul edilmediği;

**       Tüketici politikasının belirlenmesi ve uygulanması sürecine dahil                                    edilmediği;

**       Tüketici örgütlerinin güçlenmesi için, finansal destekte bulunulmadığı;

(Türkiye’de genel olarak faaliyette bulunan derneklere Devlet                                          Bütçesinden; yerel olarak faaliyette bulunan Dernek ve dernek                                  şubelerine, Yerel           Yönetimlerden -Belediyelerden, Valilik ve Özel idare                                       kaynaklarından/ bütçelerinden-  kaynak ayrılmadığı;

**       Fiziki ve mekansal destek sağlanmadığı;

**       Tüketici Faaliyetlerimize vergi muafiyeti tanınmadığı gerçekleriyle yüz                                       yüzeyiz.

Bu nedenle:

—      Bu haksız uygulamalara ve anlayışlara, sabırla ama ısrarla karşı koyacağımızı;

—      Tutumlarını değiştirmemekte direnen kamu yöneticilerine karşı, yasal ve                    demokratik haklarımızı kullanacağımızı; Haksız uygulamaları da, uygulamacıları        da, Devletin tüm ilgili kurumlarına ve tüketici vatandaşlarımıza şikayet ve teşhir                 hakkımızı aktif bir şekilde kullanacağımızı;

 

—      Uluslararası tüketici örgütleri ile nitelikli ve sürdürülebilir ilişkiler kurmaya ve ortak                  çalışmalar başlatmaya; iletişim ve eşgüdüm içinde olmaya özen göstereceğimizi;

 

—      AB Delegasyonu Ve Diğer uluslararası kuruluşların ilgili birimleri ile (Tüketici              Politikamızın ve uygulamamızın daha daha nitelikli, güçlü ve sürdürülebilir            yapılanmalara ulaşmak için gerekli iletişimi kuracağımızı;

 

—      Türkiye’de,  (AB Tüketici politikası ve kararlarına, uygulamaları  kapsamına               uygun bir anlayışla) Tüketici Örgütleri Olarak Bir Çatı altında toplanmayı             sağlayacak merkezi bir çalışmayı  başlatmak:

**      Konfederatif bir yapılanma  hazırlığı ve girişimlerimizin yanısıra;

**      Tüketicilere hizmet sunabilme kapasitesine sahip, Yargılama, Ürün ve Gıda                           güvenliği, Kalite Standardı, Piyasa Gözetimi,Eğitim gibi alanlarda, tüm ilgili                           kamu kuruluşları, yerel yönetimler, sendikalar, meslek kuruluşları, Birlikler                       ve diğer ilgili STK. ların katılımını sağlacak şekilde bir hazırlık çalışması                             yaparak;  nitelikli hizmet verebilecek olan:

         –        “Hukuki Yardım Merkezi Projesi” ,

                            –        “Ürün Testi ve Tahlili Vakfı”,

                            –        “Tüketici Eğitimi Vakfı”

                            –        “Tüketici ve Rekabet Hukuku Akademisi” gibi organizasyonları                                       yapmayı öngörüyor; buna yönelik hazırlık çalışmalarının                               başlatılmasını ilke olarak benimsiyoruz.

Bu ve benzeri çalışmaları  elbirliği ile yürütmeyi ilkesel olarak kabul eder; bu anlayışımızı sürdürmeye kararlı olacağımızı kamuoyuna saygıyla açıklarız.

 

 

“Avrupa Birliği ve Türkiye’de, Tüketici Sorunları  ve Çözümleri”  Semineri Katılımcıları:

 

Haşmet Atahan                M. Bülent Deniz                                 Aziz Koçal

TÜKODER Genel Başkanı    Tüketici Birliği Federasyonu              TÜDEF Genel Bşk. Yrd.

TTH Dönem Sözcüsü              Genel Başkanı                               TÜKODER Bağcılar Şub.Bşk.

 

 

Sinan Vargı                                    Turhan Çakar                                            M. Hamil Nazik

TÜDEF Y.K. Üyesi                THD Genel Başkanı                         TÜKOBİR Genel Başkanı

Adana Tüketiciler Der.

 

Prof. Dr. Uğur Özgöker       Necdet Filizoğlu                 Aydın Ağaoğlu                  Sıtkı Yılmaz

TÜRDER Genel Başkanı   TÜKDER Genel Başkanı    TUSODER Onursal Bşk   BTD Genel Başkanı

 

 

Nihat Altay                        Jale Yanılmaz          Musa Karademir                 Halil Çamalan

THAD Gen. Bşk.       TBM temsilcisi          TÜRDER Y.K.Üyesi           TÜKODER G. Sekreteri

 

 

Cahit Mete                               Sema Onar Yaktı                                         Muhterem Aslan

TÜKODER G.Bşk. Yrd.    Samsun Tüketiciyi Koruma D. Bşk.                 Gölcük TÜKODER Şb. Bşk.

 

 

Ruhi Orhan                            Onur Cingil                                              Veysel Yaktı

Beylikdüzü Şb. Bşk         TÜKODER Üsküdar Şb.Bşk.                         Tüketiciyi Koruma Der.

Avrupa Birliği ve Türkiye’de, Tüketici Sorunları ve Çözümleri” Semineri Düzenlendi

“Avrupa Birliği ve Türkiye’de, Tüketici Sorunları  ve Çözümleri”

  1. semineri 5-6 Ağustos tarihlerinde   yapıldı

 

          “Tüketici Güçleniyor” Projesi kapsamında düzenlediğimiz, “Avrupa Birliği ve Türkiye’de, Tüketici Sorunları  ve Çözümleri”   seminerimiz, 5-6 Ağustos 2016 tarihlerinde İstanbul’da, Novotel Bosphorus  otelinde  yapıldı.

 

TÜKODER olarak, Almanya, Hamburg orjinli iff ( institut für finanzdienstleistungen e. V  ) enstitüsü ile birlikte düzenlediğimiz, “tüketici güçleniyor” (“Consumer Empowerment”)  isimli projenin ilk aşamasında, Mayıs ayı içerisinde, Almanya’nın Hamburg ve Berlin şehirlerinde, yerinde incelelemelerde bulunmuş:

—      Eyalet Tüketici örgütleri (Tüketici Merkezi : “Verbraucherzentralen”);

—      Tüketici örgütleri Çatı Örgütü (Alman Tüketici Örgütleri Federasyonu :              Verbraucherzentrale Bundesverband -VZBV-) ;

—      Federal Almanya Adalet ve Tüketicinin Korunması Bakanlığı ;

—      Ombudsmanlık kurumu;

—      Ürün Test Merkezi (Stiftung Warentest) yetkilileriyle, toplantılar yapmıştık.

Okumaya devam et Avrupa Birliği ve Türkiye’de, Tüketici Sorunları ve Çözümleri” Semineri Düzenlendi

TÜKETİCİ ÖDÜLÜ İKİNCİ DEFA ESKİŞEHİR’E

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 17 Mart 2016 tarihinde Ankara da Düzenlenen ödül töreninde verilen 19. Geleneksel Tüketici Ödüllerinde, Radyo Televizyon dalında Tüketici Ödülünü, Kanal 26 yayınlanan ve Sülahi ÖZALP’in hazırlayıp sunduğu TÜKETİRKEN adlı program almıştır.

eskisehir_ (3)      Okumaya devam et TÜKETİCİ ÖDÜLÜ İKİNCİ DEFA ESKİŞEHİR’E

Meydanda toplandılar, tüketicilere haklarını hatırlattılar

Meydanda toplandılar, tüketicilere haklarını hatırlattılar
15 Mart Dünya Tüketiciler Günü ve 15-21 Mart Dünya Tüketiciyi Koruma Haftası nedeniyle Güngören’de basın açıklaması yapan Tüketiciyi Koruma Derneği üyeleri, vatandaşlara çağrıda bulundula
meydanda-toplandilar-tuketicilere-haklarini-hatirlattilar

Okumaya devam et Meydanda toplandılar, tüketicilere haklarını hatırlattılar

15 MART DÜNTA TÜKETİCİ HAKLARI GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI EYLEMİ

15 Mart Dünya Tüketici Hakları Günü dolayısıyla, TÜRKİYE TÜKETİCİ HAREKETİ bileşenleri örgütleri 15 Mart 2016 tarihinde Taksim Anıtına Çelenk bırakarak Basın açıklaması yaptılar. Basın açıklamasını TTH Dönem sözcüsü ve TÜKODER Genel Başkanı Sayın Haşmet ATAHAN yapmıştır.

 

B A S I N A Ç I K L A M A S I  15.03.2016

DÜNYA TÜKETİCİ HAKLARI GÜNÜNÜ KUTLUYORUZ

         Bugün, TÜKETİCİ ÖRGÜTLERİ Yöneticileri olarak, “DÜNYA TÜKETİCİ HAKLARI GÜNÜ”nü kutladığımız ve tüketici vatandaşlarımıza çağrıda bulunduğumuz 15 MART, “DÜNYA TÜKETİCİ HAKLARI GÜNÜ’, ne yazık ki, Ankarada yapılan insanlık dışı saldırıyla gölgelenmiş bulunmaktadır.

         37 vatandaşımızın ölümüne ve 125 i aşkın vatandaşımızın yaralanmasına, bir kısımının ise sakat kalmasına yol açan bombalı terör olayı, tüketici haklarının önüne geçti. Bu hain saldırı, sadece ölen, yararlanan vatandaşlarımıza değil; hepimize, tüm insanlığa karşı yapılmış bir saldırıdır. Bu cinayetler insanlık değerlerine sahip hiç bir kişi ve kuruluş tarafından mazur görülemez, meşru gösterilemez. Geleceğimize, kardeşliğimize, insani değerlerimize karşı yapılan bu tür saldırılara artık daha fazla sessiz kalamayız, kalmamalıyız. Ölen vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, yakınlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diliyoruz.

Okumaya devam et 15 MART DÜNTA TÜKETİCİ HAKLARI GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI EYLEMİ

OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU

Tüketiciyi Koruma Derneği (Tükoder) Bağcılar Şubesi 4.Olağan genel kurulu Aşağıdaki gündem dahilinde 14/Şubat/2016 Pazar Saat 14.30 da Şube merkezinde, Çoğunluk sağlanamadığı taktirde 21/02/2016 Pazar günü saat 14,30 Kazım Karabekir Mah. Mehmet Akif Bulvarı No:57 Bağcılar adresinde bulunan Mehmet Akif Ersoy Kültür Sanat Merkezi ve Müzesi Salonunun da yapılacaktır. Tüm üyelerin katılımı rica olunur.

GÜNDEM

1- Açılış ve yoklama

2- Başkanlık divanının seçilmesi

3- Divana genel kurul tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesi,

4- Saygı duruşu ve istiklal marşının okunması

5- Yönetim kurulu adına şube başkanının konuşması

6- Konukların tanıtımı ve konuşması

7- Yönetim kurulu çalışma raporu, kesin hesaplar ve denetleme kurulu raporunun ayrı ayrı okunması

8- Yönetim kurulu çalışma raporu, kesin hesaplar ve denetleme kurulu raporlarının ayrı ayrı görüşülmesi

9- Yönetim ve denetim kurullarının ayrı ayrı ibrası

10- Yeni çalışma dönemi bütçesinin okunması, görüşülmesi ve onaylanması

11- Seçime katılacak adayların divana bildirilmesi (şube başkanı, şube yönetim kurulu, şube denetim kurulu, genel merkez delegeleri)

12- Şube başkanı, şube yönetim kurulu, şube denetim kurulu asil ve yedek üyeler ile genel merkez delegelerinin seçilmesi

13- Dilek ve temenniler

TÜKODER Şube Başkanı: Elektrik şirketlerinin vatandaşa 35 milyar lira borcu var

Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Balıkesir Şube Başkanı Necdet Bayhan, vatandaşlara elektrikte kayıp-kaçak bedellerini geri almaları için tüketici hakem heyetleri ve mahkemelerine başvurma çağrısı yaptı.

Tuketiciyi Koruma Dernegi (TUKODER) Balikesir Sube Baskani Avukat Necdet Bayhan
Tuketiciyi Koruma Dernegi (TUKODER) Balikesir Sube Baskani Avukat Necdet Bayhan

Elektrik dağıtım şirketlerinin, vatandaştan 35 milyar liraya ulaşan haksız kazanç elde ettiğini söyledi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Av. Bayhan, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından 21 Mayıs 2014 tarihinde alınan kararla kayıp-kaçak bedellerinin elektrik faturalarına yansıtılmadığını belirtti. Elektrik dağıtım şirketlerinin, abonelerinden 35 milyar lirayı bulan kayıp-kaçak bedeli tahsil ettiğini söyleyen Bayhan, “Elektrik şirketleri, Yargıtay Genel Kurulu’nun aldığı bu karardan sonra ortak açıklamayla 35 milyar lirayı bulan bu soygunun geri ödenmesinin imkansız olduğunu ve şirketlerin bu paraları ödemesi halinde iflas edeceklerini bildirdiler. Geçmiş dönem iktidarı da bunun üzerine, bu paraların geri ödenmemesi için bir yasa tasarısı hazırlayarak Parlamento’ya sunmuş ancak araya giren seçimler dolayısıyla bu kanun çıkarılamamıştır. Yasa tasarısı halen Parlamento’da beklemektedir. İktidar ve EPDK tüketicilerin değil, elektrik şirketlerini yanında yer almıştır, milyonlarca tüketicinin karşısında olmuştur. İktidarın ve EPDK’nın böyle bir yetkisi yoktur.” dedi.

Abonelerin, son 10 yılı kapsayan bu bedelleri geri alabileceğini belirten TÜKODER Şube Başkanı Bayhan, “Tüm tüketicilerimizi, geçmiş yıllarda ödedikleri haksız ve hukuksuz kayıp-kaçak ve benzeri kalemlerden doğan alacaklarını almak üzere tüketici hakem heyetlerine ve tüketici mahkemelerine başvurmaya davet ediyoruz. Derneğimiz bu konuda tüketicilerimize hukuki yardımda bulunacaktır. Bilindiği üzere derneğimiz, 2012 yılında Dünya Tüketiciler Günü’nde elektrik abonelerinden alınan kayıp-kaçak beledi, personel hizmet bedeli, sayaç okuma bedeli gibi kesintilerin temel tüketici haklarına aykırı olduğunu söyleyerek imza kampanyası başlatmıştı. İlimizde de toplanan 12 bin imza sonucu Yargıtay Genel Kurulu’nca, bu ücretlerin haksız olduğu karar bağlanmıştı.” diye konuştu.

‘OTOMATİK SOYGUN DÜZENİ İŞLİYOR’

EPDK ve hükümetin, dağıtım şirketlerinden yana tavır takındığını söyleyen Necdet Bayhan, şöyle konuştu: “Tüm tüketicilerimiz. EPDK ve arkasındaki iktidar aracılığıyla bir elin parmaklarını geçmeyen elektrik şirketlerinin insafsızlığına terk edilmiştir. Bu düpedüz soygundur, hukukun tanınmamasıdır. Yargı kararlarının tanınmamasıdır. Özelleştirme yalanlarının geldiği nokta budur, keyfilik ve hukuk tanımazlıktır. Sürekli ve otomatik soygun düzeni işlemektedir. Bu yöntemlerle elektrik şirketlerine sermaye transferi yapılmakta, iktidarca da bütçe açıkları, halkın zorunlu harcamalarından karşılanmaktadır. Yani kaymak, birkaç elektrik şirketine yedirilmektedir. Bu mantıkla kârlar sermayeye giderken yatırım maliyetleri, tüketicinin sırtına yüklenmektedir. EPDK ise sermaye şirketlerinin kârlılığını arttırmanın gerekçelerini savunmak dışında bir iş yapmamakta, elektrik şirketlerinin temsilciliğini yapmaktadır.”

Hükümete ve EPDK’ya çağrıda bulunan TÜKODER Şube Başkanı Bayhan, kayıp-kaçak gibi geçmişte kesilen haksız ödemelerin, şartsız olarak geri ödenmesini istedi. Dünyada enerji fiyatlarının dört kata yakın düştüğü bilgisini veren Av. Bayhan, “Türkiye’de açık bir soygun olması nedeniyle bu indirimin faturalara yansıtılmasını, bütçe açıklarının tüketicilerin sırtından kapatılması uygulamasının derhal durdurulmasını talep ediyoruz. Elektriğe yapılan gizli zamma karşı durarak, her türlü iletişim kanallarını ve demokratik tepki haklarını kullanarak protesto etmelerini ve derneğimize başvurmalarını istiyoruz.” ifadelerini kullandı.